Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ

 www.domino-bg.com

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Домино Интериор си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта.

Регистрация

Сайтът позволява свободно разглеждане и осъществяване на поръчки без да е необходима регистрация.

Цени

Всички представени цени на онлайн магазина www.domino-bg.com са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Домино Интериор си запазва правото, да ги променя по всяко време, без предупреждение. Представените цени са крайни и включват всички данъци и такси. Цената за доствака се начислява отделно, съобразно формата на доставка – с транспорт на www.domino-bg.com или куриерските тарифи.

Плащане

- Наложен платеж - при доставката, сумата се заплаща на куриер.

- Банков път - авансово плащане с банков превод на цялата дължима сума по фактура издадена на клиента.

Доставка

Доставката на поръчана от www.domino-bg.com стока е за сметка на клиента и се извършва от фирмен транспорт или чрез куриерска фирма, единствено до адреси на територията на Република България (виж Услуги). Всеки клиент може лично да вземе поръчаната стока, от един от двата магазини (виж Контакти). Получаването на стоката става само след подписване на приемо-предавателен протокол от страна на купувача, удостоверяващ приемо-предаването ѝ. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са 2-5 работни дни след потвърждаване на поръчката от представител на www.domino-bg.com. За стоки които не са налични на склад, срокът бива уточнен допълнително. Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер.

Преглед на стоката

При получаването на стоката купувачът е длъжен да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, счупвания, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и каквото и да било несъответствие, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи оглед, стоката се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира за липси, недостатъци или рекламация.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.

Всеки клиент на www.domino-bg.com има правото да се откаже от закупена стока в срок от 14 (четиринайсет) дни, считано от датата на получаването й, без да дължи обезщетение или неустойка с изключение на разходите предвидени в чл.54(3) и чл.55 от ЗЗП. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия:

1. Оригиналната опаковка на стоката да е запазена, в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери.

2. Потребителят да е предоставил на Домино Интериор покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура/касова бележка, придружена от съответната стокова разписка.

3. Стоката да не е ползвана.

Транспортните разходи по връщнето на стока са изцяло за сметка на клиента. Ако са изпълнение горните три условия, Домино Интериор възстановява на клиента сумата в срок от 14 (четиринайсет) дни, считано от датата на получаването на стоката.

Рекламация на закупена стока.

Рекламация за закупена стока от www.domino-bg.com се прави съгласно ЗЗП и съобразно условията и сроковете на търговските гаранции. Относно рекламации на интериорни и екстериорни плочки важат следните правила:

1. Преди да се предяви иск за рекламация, клиентът трябва:

1.1. да знае, че плочките се лепят задължително с фуга;

1.2. да се запознае с указанията за размера на фугата в описанието на продукта и от съответния производител;

1.3. задължително да са спазени указанията от прозводителите на лепила за плочки;

2. Под „рекламация“ се разбира видима щета в момент на приемо-предаване на стоката:

2.1. счупени плочки;

2.2. различни партидни номера на кашоните;

2.3. разнотоние от различни кашони;

2.4. плочки с неравномерно положена или липсваща глазура по повърхността;

3. Рекламация се прави в 14 (четиринайсет) дневен срок, считано от датата вписана в документа за покупка, издаден от www.domino-bg.com. Стоката, която е предмет на рекламация, се връща в нейната оригинална опаковка.

 

  

3.1. Транспортните разходи по връщане на стока са за сметка на клиента, който представя документи, с които е направена покупката (фактура, касов бон).

3.2. Рекламацията няма да бъде уважена, ако оригиналната опаковка е деформирана (намокрена, разкъсана, със следи от боя или други вещества, със заличени оригинални надписи).

4. Под „рекламация“ не се разбира:

4.1. плочки по индивидуална поръчка на клиента, които не се поддържат на склад в България;

4.2. плочки със засъхнало лепило по повърхността;

4.3. слепени една за друга плочки;

4.4. плочки с деформирано покритие - драскотини, отлюспени части;

4.5. плочки със следи от рязане и деформирани/отчупени ръбове;

4.6. плочки с размери по-малки от обявените в приемо-предавателния протокол - отрязани плочки;

4.7. плочки със следи от омазняване, блажна боя или лак;

4.8. плочки със следи от засъхнал гипс, латекс, строителна пяна, силикон;

4.9. плочки със следи от обгаряне с горелка или друг нагряващ инструмент;

4.10. плочки с отклонения в размерите в нормата на допустимост, приета от производителя;

4.11. плочки лепени без фуга;

5.  При уважена от www.domino-bg.com рекламация, представител на www.domino-bg.com прави справка за налични количества от същата серия плочки и предлага на клиента два варианта:

5.1. Вариант 1 - Налични са нужните количества. Клиентът ги получава по начин на взаимно съгласие;

5.2. Вариант 2 - Не са налични нужните количества. www.domino-bg.com възстановява на клиента сумата, която е заплатил за стоката, предмет на рекламация;

Други

Цялата информация представена на сайта - дизайн, наличности, цени на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Домино Интериор си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на ползвателя е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени.

Домино Интериор не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.

Изчисти Сравни